PriceRunners nyhetsrum

Pressmeddelanden, undersökningar, tester, logotyper och kontakt

Ångerrätt vid e-handel – så funkar det

Köper du en produkt på internet så har du 14 dagars ångerrätt, vilket är ett väldigt starkt skydd för dig som konsument. Även om många e-handlare är duktiga på att informera om ångerrätten så är det tyvärr en del som misstolkar och ställer krav på produkten och dig som inte är förenliga med Distans- och Hemförsäljningslagen.

E-handlare får en kostnad för returnerade varor som skickats tillbaka med hänvisning till ångerrätten. Extra stor blir kostnaden om produkten tagits ur sin förpackning och en del e-handlare nekar att ta tillbaka produkter när förpackningen är bruten. Men frågan är om det är förenligt med Distans- och Hemförsäljningslagen? Så här lyder punkten om ångerrätt:

Distans och Hemförsäljningslagen:
12 § Konsumenten får utöva sin ångerrätt endast om den vara som han eller hon har tagit emot hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om varan har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till konsumenten.Men hur ska man tolka ”väsentligen oförändrat skick”, betyder det att förpackningen får öppnas? Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har bedömt vad ”väsentligen oförändrat skick” betyder i praktiken. I fallet som testades ville en konsument utnyttja ångerrätten efter att ha köpt både en TV och en dammsugare. Säljaren nekade med hänvisning till att produkterna var använda samt att dammsugaren även var repig. Köparen medger att båda produkterna var använda men endast obetydligt.

Allmänna reklamationsnämnden anser köparen är berättigad att ångra köpet av båda produkterna. Trots att de är använda! Nämnden anser inte att det är ett tillräckligt skäl för att neka möjligheten att utnyttja ångerrätten (”Ordet ”väsentligen” innebär att återgång kan ske, om varans skick har förändrats endast i obetydlig grad )”. Att öppna förpackningen bör således inte vara ett hinder för ångerrätten (Obs, finns undantag exempelvis vid musik).

ARN har även testat ett fall där köparen vill ångra ett datorköp. Här gör nämnden en annan bedömning. Köparen har startat datorn och fyllt i personliga uppgifter samt gjort en del inställningar.

För att kontrollera hårdvarans (datorns) grundläggande funktion räcker det enligt nämndens mening med att starta datorn. För det fall att personliga inställningar (såsom val av språk etc.) görs i operativsystemet erfordras ett visst arbete med att återställa datorn. Det gäller särskilt då det inte kan uteslutas att datorn har anslutits mot Internet.” 

Mot den här bakgrunden anser nämnden att datorn inte längre är i väsentligen oförändrat skick och att köparens ångerrätt har upphört. I ARNs referat nämns att säljaren måste spendera tid för att återställa datorn till säljbart skick. I det aktuella faller erbjuder sig säljaren att mot en kostnad göra datorn säljbar igen.

E-handlare har som krav att de ska informera om ångerrätten innan köp genomförs. Är de medlemmar i Trygg e-handel så har en besiktningsman kontrollerat att så är fallet. Det är en av anledningarna till att vi visar Trygg e-handels symbolen i våra listningar på de butiker som är godkända, se ett exempel här på produkten HTC Desire.

Hoppas du blivit något klokare och kan lite mer om ångerrätten.Vill du läsa mer så kan du göra det på konsumentverkets hemsida.