PriceRunners nyhetsrum

Nyheter från PriceRunner - pressmeddelanden, undersökningar, tester, bildbank och kontakt

Reklamation och garanti – vad är skillnaden?

Ganska ofta förväxlas garanti och reklamation. Kanske är det inte så konstigt med tanke på att båda kan vara aktuella då en produkt går sönder. Men skillnaden mellan garanti och reklamation väldigt stor.

Om vi börjar med garanti så är det något som säljaren eller tillverkaren av en produkt lämnar frivilligt. Längden på garantitiden kan variera, exempelvis kan den vara på ett år. Garantin kan omfatta olika delar och egenskaper men köparen ska alltid upplysas om dem skriftligen. Som köpare har du rätt att kräva något av följande om en produkt inte lever upp till det som angivits i garantin:

-att varan repareras
-att du får en annan vara i stället
-att du får avdrag på priset
-att köpet går tillbaka

Säljaren har dock rätt att reparera felet om kostnaden för att ersätta produkten blir oskälig (Källa konsumentverket).

Reklamation
Reklamationsrätten, alltså din rätt som köpare att klaga på en vara du köpt, regleras inte av säljare eller tillverkare utan av konsumentköplagen. Du har rätt att reklamera en vara i tre år efter att du mottagit varan. Men det är vikigt att du gör det så snart du hittar ett fel. Under de första sex månaderna är det säljaren som måste bevisa att felet inte fanns ursprungligen. Kan de inte göra det så anses varan som felaktig. Har det gått längre än sex månader så ligger bevisbördan hos köparen, dvs. du måste kunna bevisa att felet fanns från början.

Om varan är felaktig så kan du enligt konsumentköplagen kräva följande:
-kräva att felet rättas till
-kräva omleverans av en ny, felfri vara
-få prisavdrag
-få ersättning för reparation
-häva köpet och få pengar tillbaka
-hålla inne betalning
-få skadestånd

Självklart kan du inte begära alla alternativ samtidigt, och egentligen är det bara skadeståndskravet som kan kombineras (Källa konsumentverket). Reklamationsrätten kan inte avtalas bort i garantin eller någon annanstans.

Här finns mer information om garanti och reklamationer hos konsumentverket.

 • Samtin

  Den regel som det hänvisas till här i Konsumentköplagen 20 a § om att det är upp till köparen att bevisa s k ”ursprungsfel” om det uppstår fel på varan efter 6 månader gäller inte om du fått en tidsbegränsad garanti.
  ”Enligt Konsumentköplagens 21 § är alla tidsbestämda garantier och liknande utfästelser att betrakta som funktions- och hållbarhetsgarantier. Om säljaren under viss tid har åtagit sig att svara för varan i dess helhet eller i fråga om viss eller vissa egenskaper hos varan, ska varan således anses vara felaktig, om det under garantitiden uppkommer en försämring i något avseende som garantin omfattar. Man behöver således inte diskutera om felet är ett s k ursprungligt fel…..”
  Källa: Köprättens grunder av Peter Gerhard, 9 uppl, s 84-85.

 • Stefan Karlsson

  Precis, då åberopas garantin och inte reklamationsrätten. Tack för förtydligande.

 • Sn66ze

  Köp din produkt hos Ellos, så ingår 2års drulleförsäkring så slipper du fundera, se -klippt, fårn ellos hemsida-
  Från och med 1 maj 2010 ingår en otursförsäkring utan extra kostnad på samtliga produkter inom hemelektronik/hushållselektronik som inhandlas hos Ellos.
  Om försäkringen
  Utöver sedvanlig garanti via leverantörens garantivillkor ingår även Redcats Elektronik under 24 månader från och med inköpsdatumet. Försäkringen är endast giltig för den ursprungliga ägaren och förfaller vid ägarbyte.

  Omfattning
  Försäkringen omfattar alla typer av skador till följd av plötslig oförutsedd händelse på produkten som inte kan anses som garantiärenden eller omfattas av säljarens felansvar enligt Konsumentköplagen. Gäller ej stöld eller förlust.

  Självrisk
  Självrisken är 10 % av varans pris som betalats för produkten.

 • Jono

  Som säljare i butik önskar jag att tillverkaren kunde lösa många problem både mer smärtfritt för kund och oss. Vi vill ju inte lura en kund att köpa en dålig produkt(iaf inte jag) och kunden vill ju ha en sak som fungerar. Att det sedan finns ”måndagsexemplar” och saker går sönder det förstår jag. Men att det ska vara ett sånt problem att lösa detta från butik till leverantör förstår jag inte. Många gånger är det telefoner som inte håller.. dom har olika fel.. många gånger förstår jag kundens frustration då jag själv har haft produkter som inte heller hållit måttet. Men samtidigt finns det många kunder som försöker utnyttja det för att dom köpt fel vara, att den inte är den senaste modellen längre osv. I sånna fall vill man bara stänga butiken och gå.. Det går inte köpa tillbaka en begagnad telefon och sen sälja den till en annan kund! Vi får inte heller gratis telefoner av leverantörerna som ska täcka sådana fel. Många opålästa kunder verkar dock tro det.
  Men när en telefon efter andra veckan krånglar och skickas in på service, kommer tillbaka och har samma eller liknande fel och återsändes till verkstaden förstår jag kunder blir frustrerade.. telefonen man nyss köpt har man kanske av dom två första månaderna bara kunnat använda någon vecka.. vid sånna fel så önskar jag att det gick att lösa smidigare.. dom flesta telefontillverkarna har en återköps-policy inom en vecka.. det finns kunde som inte ens hinner testa sin telefon på den tiden. Så då gör vi ju så gott vi kan för att hjälpa kunden.. kunden är det ju ändå som betalar min lön! Sen när man se priserna på varorna förstår man att service inte är prioriterat.. en telefon som kostar 2000:- kanske butiken tjänar 100-200kr på.. detta ska då i vissa fall täcka fraktkostnader och tiden det tar för allt jobb med att skicka och hantera en service.. Telefoner borde sluta existera 🙂
  Alla säljare är inte lika.. vi är bara människor vi också.. tänk på det när du handlar en sak nästa gång.
  ”Kunden har alltid rätt” 😉

 • Andreas

  Länkarna till Konsumentverket är brutna.

  Korrekta länkar:
  -Garanti: http://www.konsumentverket.se/Lagar–regler/Din-ratt-som-konsument/Garanti/
  -Reklamation: http://www.konsumentverket.se/vara-omraden/tele-tv-och-internet/handla-pa-internet/efter-kop/reklamationfel-pa-varan/
  Mer information om
  -Garanti: http://www.konsumentverket.se/Lagar–regler/Din-ratt-som-konsument/Garanti/
  -Reklamation: http://www.konsumentverket.se/Lagar–regler/Din-ratt-som-konsument/Reklamation-/

 • Gustola

  Om man åberopar garantin inom ett år och man får tillbaka den och felets kvarstår bör väl garantin gälla från det man fick tillbaka varan.
  I mitt fall gäller det en gräsklippare som jag köpte 2012-06 och som jag lämnade in efter sommarsäsongen då elstarten inte fungerade (Klarade gräsklippningen med manuell start). Nu 2013 återkom felet. Affären åberopade då att garantin hade utgått ut!!!