2020-04-09 06:02Pressmeddelande

Försäljningsökning i 6 av 10 nätbutiker under Corona-krisen

E-handlarindex

PriceRunners E-handlarindex uppgick till 66,5 under första kvartalet vilket indikerar en fortsatt stark e-handelsmarknad. Bland de största nätbutikerna ökade index till 75,6 vilket indikerar att de upplever en mycket stark e-handelsmarknad.

PriceRunners E-handlarindex Q1 2020

I undersökningen som genomförts tillsammans med Kantar SIFO under perioden 30 mars till 6 april bland 125 nätbutiker framkommer att 57 procent upplever ett bra eller mycket bra försäljningsläge just nu. 31 procent uppger att de upplever försäljningen som mycket stark, vilket är högre än fjärde kvartalet då samma siffra uppgick till 21 procent – trots Black Friday och julhandel. De som upplever en negativ marknad under första kvartalet uppgår till 21 procent, varav de som upplever en mycket dålig marknad endast uppgår till 6 procent.

Det är inget snack om att e-handeln gynnas när svenskarna stannar hemma. Även om vi håller hårdare i plånboken, så väljer vi att köpa från nätet. Bland de större nätbutikerna uppger hela 79 procent att de upplever en stark försäljning just nu. PriceRunners tillväxt har varit närmare 100 procent hittills under april, kommenterar Nicklas Storåkers, VD PriceRunner.

PriceRunner E-handlarindex Q1 2020

Det är framförallt produkter som på olika sätt skyddar mot eller förebygger spridning av Corona-viruset som säljer bra. Till exempel handsprit, febertermometrar och städutrustning. Men vi ser också ökad efterfrågan över i stort sett hela bredden. Särskilt stark tillväxt är det inom produkter för hem och utomhusliv såsom TV, datorer, kaffemaskiner, cyklar och trädgårdsprodukter. Den svagaste marknaden är kläder och mode. Sannolikt är förklaringen att vi inte träffar så mycket andra människor.

Fortsatt tillväxt inom e-handel

PriceRunner E-handlarindex som uppgick till 66,5 är endast marginellt lägre än fjärde kvartalet (67,4) och första kvartalet föregående år (67,9). Av samtliga nätbutiker uppger 61 procent att försäljningen är bättre eller mycket bättre jämfört med samma kvartal 2019. Sammanfattningsvis indikerar undersökningen att e-handeln haft ett kvartal där tillväxten totalt sett är i linje med tidigare kvartal.

Corona-krisen har boostat försäljningen i större butiker

Av samtliga butiker i undersökningen uppger 36 procent att deras försäljning minskat som en direkt till följd av Corona-krisen. De som uppger att försäljningen ökat av samma skäl uppgår till 44 procent. För de största nätbutikerna är det dock endast 16 procent som bedömer att Corona-krisen påverkat försäljningen negativt medan hela 64 procent anser att den rådande situationen påverkat försäljningen positivt. 12 procent av de stora butikerna uppger att försäljningen bedöms ha ökat med mer än 20 procent som en direkt följd av Corona-krisen.

De största direkta effekterna som uppges av Corona-krisen är brist på produkter (34 procent), färre beställningar (34 procent), långa leveranstider (33 procent) och stark efterfrågan (27 procent). 7 procent av butikerna uppger att de har behövt friställa personal och lika många uppger att de behövt anställa mer personal.

Den största utmaningen för de flesta nätbutiker är att få logistiken och varuhanteringen att gå ihop. Samtidigt som ordervolymen ökar för majoriteten av nätbutikerna, så är anställda sjuka och behöver stanna hemma, kommenterar Nicklas Storåkers.

Stärkt optimism inför framtiden efter tuffare andra kvartal

I PriceRunners undersökning svarar 42 procent av butikerna att de bedömer att försäljningen kommer utvecklas bra under de kommande tolv månaderna och 16 procent att den kommer utvecklas mycket bra.

Utveckling av framtidstron

Om man bortser från mode har majoriteten av e-handlare haft ett bra första kvartal. De flesta butiker är dock lite oroliga inför våren. Mer än varannan nätbutik förväntar sig att Corona-krisen kommer påverka deras försäljning negativt under andra kvartalet. Men ser man på ett års sikt så räknar 6 av 10 butiker med en bra eller mycket bra försäljningsutveckling. Det innebär att nätbutiker är lika positiva idag som för tre månader sen, kommenterar Nicklas Storåkers.

Om E-handlarindex

PriceRunner E-handlarindex är en kvartalsvis onlineundersökning som genomförs av Kantar Sifo bland ett urval av PriceRunners 6.400 butiker. Undersökningen syftar till att följa utvecklingen av svensk e-handel genom ett index som tar hänsyn till e-handlarnas upplevelse av:

  • Tendensen, bedömningen av hur onlineförsäljningen har utvecklats under det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal.
  • Nuläget, hur försäljningsläget för e-handeln upplevs idag.
  • Framtidstron, bedömningen av hur onlineförsäljningen kommer att utvecklas under de kommande 12 månaderna.

E-handlarindex presenteras kvartalsvis. I samband med varje mätning undersöker PriceRunner också e-handlarnas upplevelser av specifika och aktuella ämnen som påverkar svensk e-handel.

Om undersökningen första kvartalet 2020

Undersökningen genomfördes online 30 mars-6 april 2020. Totalt deltog 125 e-handlare. 29 av de deltagande e-handlarna ingick bland de 200 största företagen, vilket motsvarar 23 procent av de svarande. PriceRunner skänkte en gåva på 50 kr för varje genomförd intervju till Barncancerfonden.Om PriceRunner

PriceRunner är Sveriges största oberoende tjänst för jämförelseshopping med 2,3 miljoner produkter. Vi jämför priser från 6.400 butiker i 25 länder - bara butiker som levererar till Sverige. PriceRunner har varje månad över 10 miljoner besök på våra sajter i fyra länder. Vi hjälper miljontals konsumenter att hitta bättre produkter och spara pengar genom lägre priser. På PriceRunner kan besökarna jämföra produkter, priser, specifikationer, läsa professionella produkttester och ta del av andra användares recensioner av produkter och butiker. PriceRunner erbjuder sina medlemmar en Köpgaranti utan kostnad som skyddar kunden vid köp upp till 50 000 kronor från ett stort antal butiker på nätet. I mars 2019 utsåg PriceRunner i utmärkelsen Topp 100 2019 till Årets Bästa Sök- och Jämförelsetjänst av tidningen IDG. Bolaget har 130 medarbetare på kontoren i Stockholm, Sverige och Nykøbing, Danmark.