2021-04-29 08:00Pressmeddelande

PriceRunner E-handlarindex: E-handlare mer optimistiska än någonsin

E-handlarindex Q1 2021

En undersökning genomförd av PriceRunner under 7-18 april visar att svensk e-handel går starkt och att e-handlarna ser mer positivt än någonsin på framtiden. Trots en svag minskning av PriceRunners E-handlarindex från 71,0 till 69,8 under första kvartalet 2021, förväntas försäljningen 2021 som helhet överträffa förra året. En majoritet av e-handlarna väljer därför att investera förra årets vinster i produktutveckling och att utöka organisationen.

E-handlarindex Q1 2021

E-handlarindex består av tre delar; Tendensen, Nuläget och Framtidstron.

Framtidstron är den del som tar tempen på hur nätbutikerna ser på de kommande 12 månaderna och har under första kvartalet ökat från 72,6 till 73,9, vilket är den högsta nivån någonsin.  

Någon oro syns inte bland svenska e-handlare trots att samhället nu sakta öppnar upp och konsumenter i större utsträckning återgår till fysiska butiker. Förra årets rekordhöga vinster och tillväxt, till stor del på grund av Coronaeffekten, är långt ifrån att klinga av. E-handelsbranschen mår riktigt bra och laddar om för ytterligare ett kanonår, säger Nicklas Storåkers, VD på PriceRunner.  

I undersökningen, som genomförs kvartalsvis av YouGov, svarade sju av tio (67 procent) e-handlare att de förväntar sig en bra eller mycket bra försäljning under nästkommande 12 månader.

En lite lugnare inledning på året

PriceRunners E-handlarindex hamnar på 69,8 i den senaste mätningen. Det motsvarar en minskning med 1,2 enheter jämfört med sista kvartalet föregående år.

Vi ser ett något lägre E-handlarindex i början av året, vilket delvis kan förklaras av en avtagande Coronaeffekt. Det är inte speciellt förvånande efter ett så pass starkt 2020 där en majoritet av svenska e-handlare gick med vinst. E-handelsbranschen laddar om och en stor del kommer investera fjolårets vinster i att stärka musklerna ytterligare, med bredare produktutbud och större personalstyrka, säger Nicklas Storåkers.

2020 var det många e-handlare som avslutade året med ett överskott i kassan. Enligt undersökningen gick 70 procent av alla svenska e-handelsbolag med vinst förra året, då den i snitt ökade med 35 procent jämfört med 2019.

Ökad vinst och lönsamhet

I undersökningen svarade en fjärdedel (38 procent) av e-handelsbolagen att försäljningen varit oförändrad eller minskat under det första kvartalet 2021.

Även den del av E-handlarindex som kallas Tendensen, vilken mäter utvecklingen under det senaste kvartalet hos e-handlarna, visar att året startade mindre starkt och minskade med 5,5 enheter till 63,8.  

Den negativa utvecklingen drivs helt av de 200 största e-handelsbolagen i undersökningen. Detta är dock en helt normal utveckling då både Black Friday och mellandagsreorna infaller kvartalet före och vi alltid ser en lugnare trend under första kvartalet på ett nytt år, säger Nicklas Storåkers.

PriceRunner tar regelbundet tempen på svensk näthandel genom sitt E-handlarindex, där undersökningsföretaget YouGov fyra gånger per år mäter av läget i e-handelsbranschen på uppdrag av PriceRunner.

2021 blir ett år av investeringar

Enligt undersökningen kommer mer än hälften (61 procent) av e-handelsbolagen att bredda sitt produkterbjudande under det kommande året.

Nästan en av tio e-handlare kommer höja priserna på sina produkter, samtidigt som e-handlarna ser en fortsatt god efterfrågan från konsumenter under 2021.

Enligt en rapport från Statistiska Centralbyrån (SCB) ledde Coronapandemin till att sysselsättningen på arbetsmarknaden minskade stort under förra året och nådde sin absolut lägsta nivå under juni 2020, då sysselsättningsgraden låg på 66,4 procent. Under andra halvan av förra året återhämtade sig arbetsmarknaden något enligt SCB:s analys.

Siffrorna i PriceRunners undersökning visar på en fortsättning av comebacken bland e-handelsbolagen under 2021. En fjärdedel (26 procent) av e-handelsbolagen säger säkert att de kommer anställa mer personal under de kommande 12 månaderna.

Information om undersökningen

Om E-handlarindex

PriceRunners E-handlarindex är en kvartalsvis onlineundersökning som genomförs av YouGov bland ett urval av PriceRunners 7,200 butiker. Undersökningen syftar till att följa utvecklingen av svensk e-handel genom ett index som tar hänsyn till e-handlarnas upplevelse av:

  • Tendensen, bedömningen av hur online försäljningen har utvecklats under det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal.
  • Nuläget, hur försäljningsläget för e-handeln upplevs idag.
  • Framtidstron, bedömningen av hur online försäljningen kommer att utvecklas under de kommande 12 månaderna.

E-handlarindex presenteras kvartalsvis. I samband med varje mätning undersöker PriceRunner också e-handlarnas upplevelser av specifika och aktuella ämnen som påverkar svensk e-handel.

Om undersökningen första kvartalet 2021

Undersökningen genomfördes online 7-18 april 2021. Totalt deltog 46 av PriceRunners e-handlare. PriceRunner skänker en gåva på 50 kr för varje genomförd intervju till Barncancerfonden.Om PriceRunner

PriceRunner är Sveriges största jämförelsetjänst med 2,6 miljoner produkter hos 7 200 butiker i 27 olika länder. Vi har 150 medarbetare i Stockholm, Sverige och Nykøbing, Danmark. Våra tjänster används i genomsnitt 8 miljoner gånger varje månad av konsumenter som kan jämföra produkter, priser, specifikationer, läsa professionella produkttester och ta del av andra användares recensioner av produkter och butiker. PriceRunner är ett helt oberoende företag. Vi ägs inte av några tillverkare och är inte beroende av dem, återförsäljare eller andra organisationer med intresse att sprida partisk information. Vårt mål är att hjälpa konsumenter hitta rätt produkter till bättre priser. Varje månad hjälper vi miljontals konsumenter hitta bättre och billigare produkter och samtidigt spara pengar genom att använda PriceRunners tjänster.