2021-07-14 09:54Pressmeddelande

PriceRunner E-handlarindex: Kraftig inbromsning i e-handelstillväxten

E-handlarindex Q2 2021E-handlarindex nedåt i Q2

En undersökning genomförd av PriceRunner mellan 21 juni - 4 juli visar att tillväxten i svensk e-handel har mattats av. PriceRunners E-handlarindex minskade från 69,8 under första kvartalet till 61,5 under andra kvartalet 2021. Utvecklingen speglar en fortsatt stark men lugnare e-handelsmarknad efter en enbart positiv trend under coronapandemin.

E-handlarindex Q2 2021

Efter en svalare inledning på 2021 är senaste E-handlarindex nu nere på sin näst lägsta nivå sedan mätningarna inleddes för drygt tre år sedan. 2020 var ett år med rekordhög försäljning hos svenska e-handlare där effekterna av pandemin genererade kraftig tillväxt.

E-handlarindex faller som en effekt av att coronaepidemin ebbar ut. Men trots att tillväxten nu bromsas in, är svensk e-handel fortsatt stark och vi ser vad som verkar vara en stabilisering efter förra årets extrema tillväxt”, säger Nicklas Storåkers, VD på PriceRunner. 

Resultatet av undersökningen, som genomförs kvartalsvis av YouGov, visar att det särskilt är en svagare utveckling under slutet av det andra kvartalet som påverkar E-handlarindex negativt.

Trots att 56 procent anser att försäljningsläget just nu är bra eller mycket bra är det en minskning från föregående kvartal då motsvarande siffra var 65 procent.

Även den del av E-handlarindex som visar på försäljningsutvecklingen under hela det senaste kvartalet driver siffrorna nedåt. Under andra kvartalet ansåg 37 procent av e-handlarna att onlineförsäljningen utvecklats bra eller mycket bra, där motsvarande siffra för första kvartalet var 57 procent.

Fortsatt positiv syn på framtiden efter ett utmanande år

Undersökningen visar att sju av tio e-handlare tror på en god onlineförsäljning under de kommande 12 månaderna. 2 procent av de svarande tror på en negativ försäljningsutveckling.

Positiv syn på framtiden

Corona har medfört stora problem med den globala logistiken, vilket också märks inom e-handeln. Två av tre e-handlare (65 procent) upplever problem med långa leveranstider från tillverkare och andra leverantörer.

Hälften (52 procent) av e-handlarna angav i sin tur problem för deras leverantörer att få tag i nödvändiga produkter eller varor, samt en tredjedel (33 procent) hade svårt att importera från företag i andra länder.

Pandemin har exponerat de svagheter som finns när vi agerar på en global marknad. Hela två av tre e-handlare upplever stora problem med leveranserna och det har försvårat möjligheterna att möta den enorma efterfrågan vi sett från konsumenter. Den positiva inställningen inför framtiden indikerar dock att många har dragit viktiga lärdomar från det gångna året”, säger Nicklas Storåkers, VD på PriceRunner. 

E-handlarna tacklar en osäker framtid med ro

Mer än hälften (53 procent) av e-handlarna svarade att de kommer behålla samma strategi som tidigare gällande förberedelser inför hösten och vinterns försäljning.

En tredjedel (30 procent) kommer öka sin leveranskapacitet för att klara en förväntad högre efterfrågan. 16 procent har valt att bygga upp större ekonomiska reserver för att klara av osäkerheter i framtiden.

Trots att befolkningen successivt blir vaccinerad mot Covid-19 och samhället öppnar upp, tror en tredjedel (34 procent) av e-handlarna på en positiv effekt, d v s att konsumenter kommer handla mer totalt sett och även online. 18 procent tror på minskad försäljning på grund av ökad konkurrens från fysiska butiker.

Något som kan fortsätta påverka e-handeln framöver och som även tas upp av Svenska Dagbladet är bristen på halvledare, även kallat kretskort. Den stundtals obefintliga tillgången har påverkat tillverkare av allt från datorer, tv-spel till mobiltelefoner, som inte kunnat hänga med i ett fluktuerande utbud och en ökad efterfrågan på produkter från konsumenter.  

Information om undersökningen

Om E-handlarindex

PriceRunners E-handlarindex är en kvartalsvis onlineundersökning som genomförs av YouGov bland ett urval av PriceRunners 7.200 butiker. Undersökningen syftar till att följa utvecklingen av svensk e-handel genom ett index som tar hänsyn till e-handlarnas upplevelse av:

  • Tendensen, bedömningen av hur online försäljningen har utvecklats under det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal.
  • Nuläget, hur försäljningsläget för e-handeln upplevs idag.
  • Framtidstron, bedömningen av hur online försäljningen kommer att utvecklas under de kommande 12 månaderna.

E-handlarindex presenteras kvartalsvis. I samband med varje mätning undersöker PriceRunner också e-handlarnas upplevelser av specifika och aktuella ämnen som påverkar svensk e-handel.

Om undersökningen andra kvartalet 2021

Undersökningen genomfördes online av opinions- och marknads-undersökningsföretaget YouGov 21 juni - 4 juli, 2021. Totalt deltog 104 av PriceRunners e-handlare. PriceRunner skänker en gåva på 50 kr för varje genomförd intervju till Barncancerfonden.Om PriceRunner

PriceRunner är Sveriges största jämförelsetjänst med 2,4 miljoner produkter hos 7.200 butiker i 27 olika länder. Vi har 150 medarbetare i Stockholm, Sverige och Nykøbing, Danmark. Våra tjänster används närmare 20 miljoner gånger varje månad av konsumenter som kan jämföra produkter, priser, specifikationer, läsa professionella produkttester och ta del av andra användares recensioner av produkter och butiker. PriceRunner är ett helt oberoende företag. Vi ägs inte av några tillverkare och är inte beroende av dem, återförsäljare eller andra organisationer med intresse att sprida partisk information. Vårt mål är att hjälpa konsumenter hitta rätt produkter till bättre priser. Varje månad hjälper vi miljontals konsumenter hitta bättre och billigare produkter och samtidigt spara pengar genom att använda PriceRunners tjänster.