E-Handlarindex

PriceRunner E-Handlarindex är en kvartalsvis onlineundersökning som genomförs av YouGov bland ett urval av PriceRunners butiker. Undersökningen syftar till att följa utvecklingen av svensk e-handel genom ett index som tar hänsyn till e-handlarnas upplevelse av: Tendensen, bedömningen av hur onlineförsäljningen har utvecklats under det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal. Nuläget, hur försäljningsläget för e-handeln upplevs idag. Framtidstron, bedömningen av hur onlineförsäljningen kommer att utvecklas under de kommande 12 månaderna. E-handlarindex presenteras kvartalsvis.