2022-02-04 06:00Pressmeddelande

E-handlarindex: Bistra siffror från svensk e-handel i PriceRunners undersökning

Fraktkris, ökade produktionskostnader och en hatkärlek till Black Friday. Så summerar e-handlarna 2021 i PriceRunners E-handlarindex.

Det är efter ett turbulent år präglat av ett konstant föränderligt pandemiläge, logistikproblem och komponentbrist som PriceRunner skickar ut den fjärde upplagan av E-handlarindex 2021, undersökningen som varje kvartal tar tempen på e-handelsbranschen.

 

För första gången sedan mätningen startade hamnar E-handlarindex på under 60. Indexet är baserat på hur de tillfrågade e-handlarna bedömer att försäljningen utvecklats i jämförelse med det senaste kvartalet, hur försäljningsläget upplevs idag och hur de tror att försäljningen kommer utvecklas under ett år framöver. I fjärde kvartalets mätning är det framför allt framtidstron och upplevelsen av nuläget som sviktar.

Många e-handlare hade ett urstarkt fjärde kvartal under 2020 med rekordvinster, där hårda restriktioner ledde till att fler handlade på nätet. De här starka siffrorna behövde man sedan under samma period 2021 jämföra sig emot, samtidigt som man tampades med fortsatta logistikproblem. Undersökningen har dessutom gjorts under en skakig tid på börsen, så den pessimistiska framtidstron är inte oväntad” säger Evelina Galli, teknik- och konsumentexpert hos PriceRunner.

Evelina Galli, teknik- och konsumentexpert PriceRunner

När PriceRunner frågar e-handlarna hur de skulle summera 2021 så svarar två tredjedelar att fraktkrisen var en av aspekterna som påverkat dem mest. Över hälften svarade att ökade produktionskostnader har präglat verksamheten under året som gått.

Bistert avslut på 2021, men ökad omsättning i stort

Trots det låga indexet efter senaste kvartalet svarar 70 procent att de ökat eller haft samma omsättning under 2021 som året dessförinnan. I snitt har de svarandes omsättning gått upp med 24 procent enligt dem själva.

Emelie Olsson, marknadschef på Scandinavian Photo, berättar att de till följd av pandemin såg helt nya produkter rusa i popularitet.

Vi har sett ett ökat intresse för att skapa eget content och att träffa och inspireras av andra människor online.  Pandemin har också tvingat många att ställa om sina verksamheter till distansarbete vilket har ställt mycket högre krav på utrustning för exempelvis videomöten och hemmakontoret.” berättar Emelie Olsson, marknadschef på Scandinavian Photo.

Emelie Olsson, marknadschef på Scandinavian Photo.

Är Black Fridays glansdagar över?

Problematiken att få in produkter på grund av komponentbrist och fraktkris fortsatte föga oväntat även under årets sista månader. Nästan en fjärdedel av e-handlarna i E-handlarindex svarade att de haft problem att få in produkter i lager under en av årets största händelser på e-handelsmarknaden: Black Friday.

Men trots satsningar på storartade kampanjer verkar intresset för shoppinghögtiden ha svalnat hos svenskarna. I E-handlarindex svarar en fjärdedel att de ser ett bristande intresse för Black Friday från konsumenter. 23 procent svarar att de hade svårt att få tag på produkter inför reaperioden, och 15 procent hade inte ens några kampanjer under Black Friday.

Trots minskande intresse och logistikproblem svarar över en tredjedel av e-handlarna att Black Friday numera utgör en betydande intäktsperiod för deras verksamhet, och 26 procent svarar att Black Friday-reorna har ökat deras omsättning under julhandeln. Var fjärde e-handlare svarar att Black Week ger dem möjlighet rensa ut äldre produkter ur lagren.

Det råder en tydlig hatkärlek till Black Friday. Det är tydligt att shoppinghögtiden har växt till att bli ett fenomen vi alla måste förhålla oss till, även om varken e-handlare eller konsumenter är lyriska över hur den påverkar e-handeln i stort.” säger Evelina Galli, teknik- och konsumentexpert på PriceRunner.

Hållbarhet en självklarhet 2022

Den största skillnaden under årets shoppinghögtid jämfört med tidigare år var att efterfrågan i år var större än utbudet på grund av tillgången av produkter, säger Emelie Olsson, marknadschef på Scandinavian Photo. Hon menar att bristen på komponenter även kommer leda till att många verksamheter måste ställa om och i längden implementera mer hållbara tillvägagångssätt

Givet den produktbrist som råder i kombination med ett förändrat konsumentbeteende så ser vi att den cirkulära handeln kommer att växa under 2022, även inom teknikbranschen. För kunder som inte känner ett behov av att äga produkten själv finns möjlighet att hyra eller leasa produkter, och det är också något vi tror kommer öka i popularitet framöver.” säger Emelie Olsson.

Scandinavian Photo är inte de enda som har hållbarhet på agendan inför 2022. I E-handlarindex svarar en fjärdedel av företagen att en av fokuspunkterna för 2022 kommer vara att erbjuda fler hållbara alternativ för sina konsumenter. 19 procent svarar att de kommer miljömärka sina varor i högre utsträckning, och drygt en femtedel kommer möjliggöra fler klimatsmarta leveranser.

Information om undersökningen

PriceRunners E-handlarindex är en kvartalsvis onlineundersökning som genomförs av YouGov bland ett urval av PriceRunners 7 400 butiker. Undersökningen syftar till att följa utvecklingen av svensk e-handel genom ett index som tar hänsyn till e-handlarnas upplevelse av:

Tendensen, bedömningen av hur online försäljningen har utvecklats under det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal.

Nuläget, hur försäljningsläget för e-handeln upplevs idag.

Framtidstron, bedömningen av hur online försäljningen kommer att utvecklas under de kommande 12 månaderna.

E-handlarindex presenteras kvartalsvis. I samband med varje mätning undersöker PriceRunner också e-handlarnas upplevelser av specifika och aktuella ämnen som påverkar svensk e-handel.

Om undersökningen fjärde kvartalet 2021

Undersökningen genomfördes online av opinions- och marknads-undersökningsföretaget YouGov 13 – 23 januari, 2022. Totalt deltog 97 av PriceRunners e-handlare. PriceRunner skänker en gåva på 100 kr för varje genomförd intervju till Barncancerfonden.Om PriceRunner

PriceRunner är Nordens största jämförelsetjänst. Bolaget har verksamhet i fyra länder och jämför 3,7 miljoner produkter hos 22 500 butiker i 25 olika länder. Vi har drygt 170 medarbetare i Danmark, Norge och Sverige. Varje månad används vi av konsumenter som kan jämföra produkter, priser, specifikationer, läsa professionella produkttester och ta del av andra användares recensioner av produkter och butiker. PriceRunner är ett helt oberoende företag. Vi ägs inte av några tillverkare och är inte beroende av dem, återförsäljare eller andra organisationer med intresse att sprida partisk information. Vårt mål är att hjälpa konsumenter hitta rätt produkter till bättre priser. Varje månad hjälper vi miljontals konsumenter hitta bättre och billigare produkter och samtidigt spara pengar genom att använda PriceRunners tjänster.


Kontaktpersoner

Evelina Galli
Teknik & Konsumentexpert
Evelina Galli
Är du kund hos oss och behöver hjälp med ett köp eller att synas på PriceRunner? Vänligen kontakta vår kundtjänst på infose@pricerunner.com eller ring +46 (0)8 562 103 50